Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Kết Hôn Giữa Người Việt Nam Và Người Mỹ (Hoa Kỳ)

 • 14/05/2024

 Hướng dẫn kết hôn với người Mỹ

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn chi tiết thủ tục kết hôn giữa người Việt Nam và Người Mỹ, Người Việt Nam cần chuẩn bị gì ? Người Mỹ cần chuẩn bị gì ? Thời gian bao lâu ? Chi Phí ....

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC KẾT HÔN GIỮA NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI MỸ (HOA KỲ)

TẠI MỸ (HOA KỲ) 

1. Xin công hàm độc thân tại Mỹ
Công hàm độc thân còn gọi là giấy chứng nhận độc thân. Từ tiếng Anh có nhiều tên gọi như Letter of Non-Impediment, Certificate of No Marrriage, Single Status Letter, Verification Letter, v.v... Bên Mỹ, công hàm độc thân có thể xin ở County Recorder's Office của quận hạt nơi cư trú hay ở Vital Statistics của tiểu bang nơi cư trú.

Trước tiên, bạn liên hệ với county clerk nơi bạn cư trú vì đăng ký kết hôn là ở country. Nếu họ không cấp thì họ sẽ hướng dẫn bạn qua Vital Records của tiểu bang. Bạn có thể vào trang Web của Tổng Lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Trên trang Web đó có tài liệu về địa chỉ các văn phòng hồ sơ hộ tich.

Ở California, bạn có thể xin công hàm độc thân ở County Recorder's Office bằng cách gởi thư hay email lại cho họ hay bằng cách đích thân đến tận nơi. Bạn nào ở California thì có thể vào trang Webhttps://www.dhs.ca.gov/hisp/chs/OVR/Loca ... efault.htm để tìm County Recorder của quận hạt nơi mình cư trú. 

Ở Texas, bạn có thể xin công hàm độc thân ở Vital Statistics của tiểu bang Texas, Mỹ qua mạng Internet ở trang Web https://www.dshs.state.tx.us/vs/reqproc/ ... ation.shtm. Ngoài ra, cũng giống như ở California, bạn cũng có thể xin công hàm đôc thân bằng cách gởi thư hay bằng cách đích thân đến tận nơi.

Khi xin công hàm độc thân, bạn phải cho họ biết quãng thời gian mà bạn muốn họ tìm kiếm trong sổ bộ kết hôn của họ. Thông thường, quãng thời gian đó là thời gian từ lúc bạn được 18 tuổi (nếu bạn ở nơi đó từ nhỏ đến lớn) hay từ lúc bạn di dân đến quận hạt hay tiểu bang đó cho đến lúc bạn làm đơn xin. Ngoài ra, bạn phải cung cấp cho họ ngày sanh của bạn.

Lệ phí xin công hàm độc thân thay đổi tuỳ theo mỗi nơi. Thí dụ, ở Los Angeles, Mỹ lệ phí xin công hàm độc thân là 13$ và ở Texas, lệ phí là 20$.

2. Thư xin công hàm
Để giúp các bạn nào muốn xin công hàm độc thân (chứng nhận độc thân) mà không phải qua dịch vụ, tôi soạn giúp các bạn mẫu thư để gửi cho County Recorder’s Office hay Vital Records Office. 

Trước hết, như tôi đã nói trong bài viết về xin công hàm ngoại giao ở Mỹ, các bạn nên liên hệ với county clerk nơi các bạn cư trú trước.
_______________________________________

Date:

County Recorder’s Office

Object : Single-Status Letter


Dear Madam or Sir:

Would you be kind enough to issue to me a single-status letter?

In fact, I will go back and get married in Vietnam. Vietnamese law requires that I submit to the local justice department a letter that states I am single and free to marry.

The search period should be from (Ngày đến sinh sống tại tiểu bang hay ngày sinh nhật thứ 18 hay ngày ly hôn), date on which I came and lived in (Tên tiểu bang) (hay date on which my divorce came into effect hay date of my 18th birthday) to (Ngày viết thư).

Please note that I was born on (Ngày sanh) and I have been a U.S. citizen (hay lawful permanent resident) since (Ngày nhập tịch hay ngày trở thành thường trú nhân).

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

(Tên họ)
(Địa chỉ)
(Số điện thoại) 

Encl: Cheque or money order for (Số tiền lệ phí)

3. Địa chỉ xin giấy độc thân tại Mỹ

Sau đây là danh sách những nơi xin giấy chứng nhận độc thân (công hàm độc thân) ở Hoa Kỳ cho những ai cần để kết hôn ngoài Mỹ, như ở Việt Nam, Trung Quốc, v.v…
ALABAMA
Alabama Center for Health Statistics
P.O. Box 5625
Montgomery, AL 36103-5625
- Tel: (334) 206-2679
- Fax: (334) 206-2659
- Email: nicole.henderson@adph.state.al.us 
. https://www.adph.org/vitalrecords

ALASKA
Alaska Department of Health & Social Services
P.O. Box 11065
Juneau, AK 99811-0675
- Tel: (907) 465-3392
- Fax: (907) 465-3618
. Email: BVSOFFICE@health.state.ak.us 
.  
ARIZONA
Ở tiểu bang Arizona,Mỹ bạn phải liên lạc với Clerk của Superior County ở county nơi bạn cư trú.
ARKANSAS
Arkansas Department of Health
Division of Vital Records
4815 West Markham Street, Slot 44
Little Rock, Arkansas 72205
- Tel: (501) 661-2174
- Fax: (501) 661-2717
. https://www.healthy.arkansas.gov/program ... fault.aspx

CALIFORNIA
Ở tiểu bang California,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

COLORADO
Department of Public Health and Environment
Vital Records Office
4300 Cherry Creek Drive South
Denver, CO 80246-1530
- Tel: (303) 692-2200
- Fax: (800) 423-1108 hay (303) 691-9307
- Email: vital.records@state.co.us
. https://www.cdphe.state.co.us/certs/index.html 

CONNECTICUT
Ở tiểu bang Connecticut,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

DELAWARE
Delaware Health and Social Services
Office of Vital Records
417 Federal Street
Dover, DE 19901
- Tel: (302) 744-744-4549
- Fax: (302) 736-1862
. https://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/s ... stats.html

FLORIDA
Department of Health and Rehabilitative Services
Office of Vital Statistics
P.O. Box 210
1217 Pearl Street
Jacksonville, FL 32231
- Tel: (904) 359-6900, ext, 9000
- Fax : (904) 359-6993
- Email: VitalStats@doh.state.fl.us
. https://www.doh.state.fl.us/planning_eva ... statistics 


GEORGIA
Department of Human Resources
Vital Records Service
2600 Skyland Dr. NE
Atlanta, GA 30319-3640
- Tel: (404) 679-4702
- Email: phvitalrecords@gdph.state.ga.us 
.  

HAWAII
State Department of Health
Vital Records Section
P.O. Box 3378
Honolulu, HI 96801-9984
- Tel: (808) 586-4533
. https://hawaii.gov/health/vital-records 

IDAHO
Idaho Department of Health and Welfare
Vital Statistics
450 W. State St., 1st Floor
P.O. Box 83720
Boise, ID 83720-0036
- Tel: (208) 334-5988
- Fax: (866) 559-9629.
- Đường dây gọi miễn phí: 1-800-742-5877
. https://www.healthandwelfare.idaho.gov/?tabid=82 

ILLINOIS
Ở tiểu bang Illinois,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

INDIANA
Ở tiểu bang Indiana,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

IOWA
Iowa Department of Public Health
Bureau of Vital Records
Lucas State Office Building, 1st Floor
321 E. 12th Street
DesMoines, IA 50319-0075
- Tel: (515) 281-4944
Đường dây gọi miễn phí: (866) 227-9878
.

KANSAS
Kansas State Department of Health and Environment
Office of Vital Statistics
1000 SW Jackson Street, Suite 120
Topeka, Kansas 66612-2221
- Tel: (785) 296-1500
- Fax: (785) 368-6368
- Email: Vital.Records@kdheks.go
. https://www.kdheks.gov/vital

KENTUCKY
Department for Public Health
Office of Vital Statistics
275 E. Main St.
Frankfort, KY 40621
- Tel: (502) 564-4212
- Fax: (866) 283-7477
Đường dây gọi miễn phí: (800) 241-8322
. https://chfs.ky.gov/dph/vital

LOUISANA
Ở tiểu bang Louisana,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

MAINE
Maine Department of Vital Records
244 Water Street
Augusta, ME 04333-0011
- Tel: (207) 287-3181
. https://www.maine.gov/portal/facts_histo ... cords.html

MARYLAND
Department of Health & Mental Hygiene
Maryland Division of Vital Records
6550 Reisterstown Road Plaza
Baltimore, MD 21215-3105
- Tel: (410) 764-3036
Đường dây gọi miễn phí: (832) 463-3277
- Email: DESmith@dhmh.state.md.us 
.

MASSACHUSETTS
Massachusetts Registry of Vital Records and Statistics
150 Mount Vernon St., 1st Floor
Dorchester, MA 02125-3105
- Tel: (617) 740-2600
- Email: vital.recordsrequest@state.ma.us 
. https://www.mass.gov/dph/rvrs 

MICHIGAN
Michigan Department of Community Health
Vital Records Office
201 Townsend Street
Capitol View Building, 3rd Floor
Lansing, MI 48913
- Tel: (517) 335-8656
- Email: VRCustomerService@michigan.gov 

MINNESOTA
Ở tiểu bang Minnesota,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

MISSISSIPI
Mississipi State Department of Health
Vital Records Office
571 Stadium Drive
P.O. Box 1700
Jackson, MS 39215-1700
- Tel: (601) 576-7981
- Fax: (601) 576-7505
- Email: VRInfo@msdh.state.ms.us 
.

MISSOURI
Ở tiểu bang Missouri,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

MONTANA
Ở tiểu bang Montana,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

NEBRASKA
Nebraska Department of Health &Human Services
Office of Vital Records
1033 “O” Street, Suite 130
Gold’s Galleria, 1st Floor
P.O. Box 95065
Lincoln, NE 68509-5065
- Tel: (402) 471-2871
- Email: Vitalrecords@dhhs.ne.gov 

NEVADA
Ở tiểu bang Nevada,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

NEW HAMPSHIRE
New Hampshire Bureau of Vital Records & Health Statistics
71 South Fruit Street
Concord, NH 03301-2410
- Tel: (603) 271-4650
- Fax: (603) 271-3447
- Email: vitalrecords@sos.state.nh.us 
.

NEW JERSEY
New Jersey Department of Health & Senior Services
Bureau of Vital Statistics and Registration
140 East Front Street
Trenton, NJ 08608-2104
P.O. Box 370
Trenton, NJ 08625-0370
- Tel: (609) 292-4087
Đường dây gọi miễn phí: (866) 649-8726
. https://www.state.nj.us/health/vital 

NEW MEXICO

Ở tiểu bang New Mexico,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

NEW YORK (Không bao gồm thành phố New York City) 
New York State Department of Health
Vital Records Section
Certification Unit 
800 North Pearl Street
Menands, NY 12204
- Tel: (518) 474-3075
- Fax: (518) 474-3077
- Email: vr@health.state.ny.us 
. https://www.health.state.ny.us/vital_records 


NEW YORK CITY
Department of Records and Information Services
31 Chambers Street
New York, NY 10007 
- Tel: 311 hay (212) 639-9675 (nếu ở ngoài thành phố New York)
. https://nyc.gov/html/records/html/vitalr ... home.shtml 

NORTH CAROLINA
Department of Health and Human Services
North Carolina Vital Records
1903 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1903
- Tel: (919) 733-3000
- Fax: (919) 733-1511
Email: vitalrecords@dhhs.nc.gov 
. https://vitalrecords.nc.gov/vitalrecords 

NORTH DAKOTA
Department of Health
Division of Vital Records
600 East Boulevard Ave., Dept. 301
Bismarck, ND 58505-0200
- Tel: (701) 328-2360
- Fax: (701) 328-1850
- Email: vitalrec@nd.gov 
.

OHIO
Ở tiểu bang Ohio, bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

OKLAHOMA 
Ở tiểu bang Oklahoma, bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

OREGON
Center for Health Statistics
Vital Records
P.O. Box 14050
Portland, OR 97293-0050
- Tel: (971) 673-1190
- Fax: (503) 234-8417
- Email: karen.l.rangan@state.or.us 
. https://www.oregon.gov/DHS/ph/chs 

PENNSYLVANIA
Ở tiểu bang Pennsylvania,Mỹ bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.
PUERTO RICO
Department of Health
Demographic Registry
171 Quisqueya Street
Hato Rey, PR 00917
P.O. Box 11854
Fernandez Juncos Station
San Juan, PR 00910
- Tel: (787) 728-7980
. https://www.salud.gov.pr/Programas/Regis ... fault.aspx

RHODE ISLAND
Rhode Island Department of Health
Office of Vital Records
3 Capitol Hill, Room 101
Providence, RI 02908-5097
- Tel: (401) 222-2811
. https://www.health.state.ri.us
Xin lưu ý rằng ở tiểu bang Rhode Island, giấy tờ ly hôn được lưu trữ ở cấp County.

SOUTH CAROLINA
South Carolina Department of Health and Environmental Control
Division of Vital Records
2600 Bull Street
Columbia, SC 29201
- Tel: (803) 898-3630
- Fax: (803) 898-3761
- Email: mileslb@dhec.sc.gov
. https://www.scdhec.gov/administration/vr/index.htm 


SOUTH DAKOTA
South Dakota Department of Health
Vital Records
600 East Capitol Avenue
Pierre, SD 57501-2536
- Tel: (605) 773-4961
- Fax: (605) 773-5683
Đường dây gọi miễn phí: (800) 738-2301
- Email: vitalrecords@state.sd.us
.


TENNESSEE
Department of Health
Office of Vital Records
421 5th Avenue N., 1st Floor
Nashville, TN 37247-0460
- Tel: (615) 741-1763
Đường dây gọi miễn phí: (866) 233-0740
- Email: tn.health@tn.gov 
. https://health.state.tn.us/Vr/index.htm


TEXAS 
Department of State Health Services
Texas Vital Statistics
1100 W. 49th St.
Austin, TX 78756
P.O. Box 12040
Austin, TX 78711-2040
- Tel: (888) 963-7111
- Fax: (512) 458-7711 hay (512) 458-7670
- Email: customer.service@dshs.state.tx.us 
. https://www.dshs.state.tx.us/VS


UTAH
Ở tiểu bang Utah, bạn phải liên lạc với County Clerk nơi bạn cư trú.

VERMONT
Vermont Department of Health
Vital Records Office
108 Cherry Street
Burlington, VT 05402
P.O. Box 70
Burlington, VT 05402-0070
- Tel: (802) 863-7275
Đường dây gọi miễn phí: (800) 439-5008
- Email: vitals@sec.state.vt.us
. https://healthvermont.gov/research/recor ... cords.aspx 


VIRGINIA
Virginia Department of Health
Division of Vital Records and Health Statistics
The Shops at Willow Lawn
1601 Willow Lawn Drive
Suite 275
Richmond, VA 23230
P.O. Box 1000
Richmond, VA 23218-1000
- Tel: (804) 662-6200
- Email: VitalRec.Questions@vdh.virginia.gov 
.

WASHINGTON
Washington State Department of Health
Center for Health Statistics
101 Israel Road SE
Turnwater, WA 98501
P.O. Box 47814
Olympia, WA 98504-7814
- Tel: (360) 236-4313
- Fax: (360) 352-2586
- Email: contactchs@doh.wa.gov 
. https://www.doh.wa.gov/EHSPHL/CHS/cert.h ... ThroughCHS


WEST VIRGINIA
West Virginia Department of Health and Human Resources
Health Statistics Center
Vital Registration Office
350 Capital St., Room 165
Charleston, WV 25301-3701
- Tel: (304) 558-2931
- Fax: (304) 558-1051
- Email: dhhrvitalreg@wv.gov 
. https://www.wvdhhr.org/bph/hsc/default.asp

WISCONSIN
Wisconsin Department of Health Services 
Vital Records Services
1 West Wilson Street
Madison, WI 53703
P.O. Box 309
Madison, WI 53701-0309
- Tel: (608) 266-1373 hay (608) 266-1371 (Máy tự động 24 tiếng)
Đường dây gọi miễn phí: (888) 701-1251
- Email: DHSVitalRecords@wisconsin.gov 
. https://www.dhs.wisconsin.gov/vitalrecords


WYOMING
Wyoming Department of Health
Vital Records Service
Hathaway Building
2300 Capitol Avenue
Cheyenne, WY 82002
- Tel: (307) 777-7591
- Fax: (307) 777-2483
.

4. Hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ để kết hôn

Người vợ/chồng ở Mỹ có nhiều thời gian sẽ về VN cùng nộp đơn xin kết hôn thì cần làm các giấy tờ sau:
- Công hàm độc thân.
- Bản tuyên thệ độc thân (Affidavit of Single Status)
- Bản sao hộ chiếu, visa.
- Bản sao thẻ xanh.

Những giấy trên phải gởi đến bộ ngoại giao tiểu bang để xác nhận. Sau đó gơỉ toàn bộ giấy tờ trên cho Lãnh sự quán VN tại Mỹ để hợp pháp hoá lãnh sự.

Xem thêm: Hợp pháp hoá hồ sơ xin đăng ký kết hôn tại VN

Trong trường hợp người vợ/chồng ở Mỹ không có nhiều thời gian để về VN đăng ký kết hôn thì có thể uỷ quền cho người vợ/chồng ở VN nộp đơn xin kết hôn ở Sở tư Pháp tỉnh hoặc Thành phố nơi vợ/chồng đang sinh sống. Khi đó người vợ/chồng ở Mỹ cần làm thêm giấy uỷ quyền.

Xem thêm: Chứng thực giấy uỷ quyền

Người vợ/chồng ở VN sẽ xin mẫu đơn giấy uỷ quyền ở Sở tư Pháp tỉnh hoặc Thành phố nơi vợ/chồng đang sinh sống để gởi cho người ở Mỹ điền. Gởi giấy uỷ quyền này chung với các giấy tờ đã được xác nhận ở bộ ngoại giao tiểu bang đến Lãnh sự quán VN tại Mỹ để hợp pháp hoá lãnh sự.

Sau khi các giấy tờ được hợp pháp hoá lãnh sự thì bạn có thể gởi về VN để người vợ/chồng tiến hành nộp đơn xin kết hôn. Sở tư pháp sẽ lên ngày hẹn để 2 vợ chồng đến ký giấy kết hôn và bạn phải có mặt tại VN để ký giấy kết hôn.II. TẠI VIỆT NAM:

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN Ở SỞ TƯ PHÁP

Lên Sở tư pháp để mua bộ hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài:
1. Bên Việt Nam (người được bảo lãnh):
- Tờ khai đăng ký kết hôn (2 bản gốc)
- Giấy chứng nhận độc thân (1 bản gốc & 1 bản sao)
- Hộ khẩu (2 bản sao)
- CMND (2 bản sao)
- Giấy khám sức khỏe tâm thần: Khi đi khám mang theo bản photo giấy ĐKKH đã được chính quyền địa phương ký nhận
- CMND (bản gốc & bản sao)
- Hộ khẩu & 4 tấm hình 3x4. 

Thường là đi khám vào ngày hôm trước thì chiều hôm sau 15g30 mới có kết quả.

1. Bên nước ngoài (người bảo lãnh)
- Tờ khai đăng ký kết hôn (khai chung với bên VN)
- Công hàm độc thân (1 bản gốc + 1 bản sao).
- Passport & Visa (2 bản sao)
- Giấy khám sức khỏe: Nếu đi khám ở Vn thì khi đi khám mang theo bản photo giấy ĐKKH đã được chính quyền địa phương ký nhận cùng với Passport, Visa & hình 3x4

Lưu ý: Giấy khám sức khỏe tâm thần từ bên Mỹ thì giấy này phải được chứng nhận bởi bệnh viện lớn, chuyên khoa tâm thần (giấy chứng nhận của bác sĩ gia đình không được chấp nhận).

* Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ, khoảng 10 ngày sau sẽ được phỏng vấn. Khi đi mang theo hộ chiếu, visa, CMND, hộ khẩu, hình đi chơi, hình đám hỏi/hình cưới (nếu có), copy một ít thư từ, email, vé máy bay.

* Khi phỏng vấn ở STP, họ sẽ tách riêng vợ chồng ra, phỏng vấn từng người một. 

Các câu hỏi thường hỏi khi phỏng vấn ở STP:
- Tên đầy đủ của chồng? (tên tiếng việt, tên tiếng anh) 
- Ngày tháng năm sinh chồng/vợ?
- Tên ba mẹ chồng, anh chị em chồng (có khi hỏi cả năm sinh)
- Quen nhau ở đâu?
- Quen bao lâu thì tổ chức đính hôn? (yêu cầu xem hình)
- Đã đi chơi chung những đâu? (liệt kê và yêu cầu xem hình, vé máy bay)
- Về VN mấy lần (kể từng thời gian)
- Chồng/vợ qua Mỹ từ năm nào?
- Học ngành gì?
- Nghề nghiệp là gì? (Miêu tả đôi nét về công việc)
- Liên lạc với nhau bằng phương tiện gì (yêu cầu coi bill điện thoại, thư tay, email...)

Khoảng 20 ngày sau ngày phỏng vấn sẽ đến ký giấy tuyên thệ. Khi đến nhớ mang theo máy chụp hình để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời có thêm bằng chứng để trình ra khi đi phỏng vấn tại LSQ Mỹ sau này.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI MỸ CỦA LHD LAW FIRM

Tư vấn và làm thủ tục tại Việt Nam hoặc Hoa kỳ theo yêu cầu của quý khách 

Liên hệ 02822446739 hoặc email: all@lhdfirm.com 

PROFILE LHD LAW FIRM
2 bình luận trong bài viết này
 1. Visitor
  Thao
  06/11/2018

  Cho em hoi la o Viet Nam di dau de chung nhan giay kham suc khoe ah? Van phong co dich vu giup do chuyen lam giay ket hon nay ko ah? Em cam on ah.

 2. Visitor
  Lan
  22/08/2019

  Cho em hoi cong ham doc than co the lam o lanh su quan viet Nam ko a!

Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng