english
english

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

 • 22/06/2021
Dịch vụ báo cáo thuế là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật...

Dịch vụ báo cáo thuế là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật...

Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có Hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Dịch vụ báo cáo thuế là một dịch vụ chuyên nghiệp của LHD Law Firm với nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia trong lĩnh vực giỏi chuyên ngành, sẽ giúp quý công ty giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán. 

Dịch vụ báo cáo thuế là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều doanh nghiệp phải vất vả trong việc thực hiện công tác kế toán và khai nộp thuế, hoặc không đạt hiệu quả cao trong việc ghi nhận và sử dụng thông tin kế toán cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật.
 
☝ TÌM HIỂU THÊM VỀ QUY ĐỊNH HIỆN TẠI PHÁP LUẬT THUẾ VIỆT NAM
 
1 # ĐỐI VỚI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP
 
 • Kê khai thuế ban đầu
 • Mua token ( chữ ký số nộp tờ khai thuế qua mạng)
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Nộp tờ khai thuế môn bài 
 • Nộp tiền thuế môn bài
 • Hỗ trợ đăng ký hóa đơn điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cho Sở kế hoạch đầu tư
 • Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế
 • Lưu ý: Khi công ty mới thành lập phải nộp tờ khai thuế môn bài ngày cuối của tháng nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 
2 # CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM GỒM NHỮNG GÌ 
 
 • Lập và nộp tờ khai thuế GTGT
 • Lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính
 • Lập và nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính
 • Lập và nộp tình hình sử dụng hóa đơn
 • Lập sổ sách kế toán
 • Lập bảng lương, tính thuế TNCN, tính BHXH
 • Xin mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
 • Quyết toán thuế TNCN
 • Quyết toán thuế TNDN
 • Lập báo cáo tài chính
 • Nộp hộ tiền thuế qua nộp thuế điện tử
 • Giải trình với cơ quan thuế khi được yêu cầu
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội
 
3 # CÓ NÊN SỬ DỤNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ BÊN NGOÀI
 
Với những dịch vụ chúng tôi cung cấp Quý Doanh Nghiệp không phải lo lắng về công việc kế toán, thuế mà yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh. Quý Doanh Nghiệp sẽ có hệ thống kế toán chuyên nghiệp chỉ với chi phí thấp mà không cần tốn quá nhiều thời gian và chi phí để thuê và quản lý nhân sự kế toán tại văn phòng.Cuối cùng, với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, công ty chúng tôi cam kết phục vụ tận tâm và đắc lực cho Quý Doanh Nghiệp trong mọi vấn đề về kế toán, thuế. Hơn thế nữa, chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai sót theo quyết định của cơ quan thuế. Sự chính xác cho Quý Doanh Nghiệp là sự sống còn của công ty chúng tôi.

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ:

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đóng vai trò như là bộ phận kế toán của khách hàng để giúp phân loại chứng từ và hạch toán các giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, và tuân thủ các quy định kế toán của Việt Nam, cũng như giúp lập các báo cáo cho mục đích luật định và quản trị nội bộ chính xác và kịp thời. Theo đó, các công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau: 
 • Thiết lập hệ thống thông tin kế toán để đáp ứng tốt các yêu cầu cụ thể về báo cáo và truy xuất thông tin của khách hàng. Ví dụ: thiết lập thông tin cơ bản cho phần mềm kế toán, thiết lập hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán chi tiết, thiết lập mẫu báo cáo theo yêu cầu của khách hàng, đăng ký hệ thống kế toán và năm tài chính, thiết lập hệ thống lữu trữ chứng từ kế toán, xây dựng các quy trình và thủ tục kế toán và tài chính liên quan…
 • Cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các bộ phận liên quan của khách hàng trong việc tập hợp, phân loại, và gửi cho chúng tôi đầy đủ các bộ chứng từ hợp lý và hợp lệ cho mục đích kế toán và thuế.
 • Phân tích các bộ chứng từ nhận được từ khách hàng và hạch toán phù hợp lên phần mềm kế toán theo đúng các chuẩn mực và quy định kế toán. Khi nhận thấy các vấn đề trọng yếu liên quan đến chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ kịp thời thông tin và trao đổi với khách hàng, sau đó đề xuất các lựa chọn cho khách hàng xem xét và phê duyệt trước khi chính thức hạch toán.
 • Hướng dẫn khách hàng thực hiện các lệnh thanh toán cho các nhà cung cấp, hoặc thực hiện các thủ tục để thu hồi các khoản phải thu khó đòi.
 • Cuối mỗi tháng, thực hiện các phân bổ và ước tính kế toán (liên quan đến doanh thu, chi phí), xác định các khoản dự phòng, tính toán giá thành hàng tồn kho (nếu có), xác định giá vốn hàng bán.
 • Hỗ trợ xuất hóa đơn cho khách hàng
 • Vào đầu mỗi tháng, chúng tôi lập và gửi các báo cáo của tháng trước cho khách hàng theo các yêu cầu cụ thể đã thống nhất với nhau, và giải trình chi tiết cho từng khoản mục trên báo cáo khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng gửi các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế hàng tháng. Ngoài ra, nếu được yêu cầu, chúng tôi cũng hỗ trợ lập các báo cáo thống kê, báo cáo lao động và báo cáo đầu tư để nộp cho cơ quan quản lý có liên quan.
 • Cuối năm tài chính, chúng tôi: (1) lập các báo cáo tài chính theo luật định và báo cáo nội bộ để gửi khách hàng xem xét và phê duyệt chính thức; (2) nếu được ủy quyền của khách hàng, cung cấp báo cáo theo luật định cho kiểm toán độc lập và/hoặc nộp cho các cơ quan quản lý (Ví dụ: cơ quan Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước,…); (3) cung cấp các báo cáo liên quan cho bộ phận kê khai thuế; (4) cung cấp các báo cáo cho cơ quan cơ quan quản lý có liên quan khi được yêu cầu.Hỗ trợ khách hàng cung cấp số liệu, chứng từ và giải trình cho kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý hay cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến số liệu và báo cáo kế toán.

Khách hàng sử dụng dịch vụ này thường là vì những lợi ích sau:

 • Có thể giúp khách hàng đáp ứng được yêu cầu nhân lực tạm thời: Nếu cần phải đáp ứng yêu cầu về nhân lực tạm thời thì giải pháp thuê ngoài sẽ khả thi hơn rất nhiều. Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường sẽ có sẵng nguồn lực để thực hiện công việc theo yêu cầu.
 • Có thể giúp khách hàng tiết kiệm được công sức và thời gian: Do tình trạng thiếu nhân lực chỉ là tạm thời, việc thuê ngoài sẽ hiệu quả cho doanh nghiệp vì sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, quản lý nhân sự, đăng ký bảo hiểm,…
 • Có thể tránh tình trạng dư thừa lao động: Khách hàng sẽ không phải đối mặt với bài toán bố trí công việc hoặc sa thải nhân viên dư thừa sau khi nhân viên nghỉ thai sản hay nghỉ ốm trở lại làm việc. Việc này sẽ tránh các rắc rối về mặc quy định lao động cũng như tạo tâm lý ổn định cho toàn bộ nhân viên yên tâm làm việc. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài tạm thời cũng tạo cơ hội cho nhân viên học hỏi kỹ năng và kinh nghiệm từ những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng công việc: Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường là có nhân sự có trình độ chuyên môn tốt và đồng đều vì họ liên tục được đào tạo chuyên sâu và va chạm thực tế nhiều hơn. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên luôn là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, các công ty cung cấp dịch vụ thường có nhiều ý tưởng mới hơn vì họ có cơ hội học hỏi từ nhiều khách hàng khác nhau, nhiều ngành nghề khác nhau, thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật và kiến thức mới hơn. Những khuyến nghị của họ sẽ có thể giúp doanh nghiệp phòng tránh được rủi ro tốt hơn.
 • Có thể giúp khách hàng yên tâm hơn về vấn đề bảo mật thông tin: Các công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thường có chính sách bảo mật thông tin nghiêm ngặt, vấn đề đạo đức nghề nghiệp luôn được quan tâm hàng đầu. Nhân viên thực hiện dịch vụ được yêu cầu ký cam kết bảo mật thông tin khách hàng trước khi tiến hành công việc.
4 # CÁC DỊCH VỤ CỦA LHD LAW FIRM CUNG CẤP
 

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN, NƠI THỰC HIỆN 

Đăng ký các tiện ích điện tử

Đăng ký chữ ký số để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng

Ký hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp chữ ký số

Đăng ký nộp thuế điện tử

Các bước thực hiện:

B1: Mở tài khoản ngân hàng (nếu chưa có)

B2: Truy cập vào cổng thông tin điện tử của CQT http://nopthue.gdt.gov.vn để kê khai thông tin đăng ký nộp thuế điện tử.

B3: Nộp bản đăng ký sử dụng NTĐT với ngân hàng

B4: Nhận kết quả thông báo qua thư điện tử

B5: Truy cập vào cổng thông tin điện tử của CQT http://nopthue.gdt.gov.vn ký số trên giấy nộp tiền và gửi thông tin

B6: Nhận được xác nhận hoàn thành giao dịch và chứng từ NTĐT có chữ ký của ngân hàng

Đăng ký hóa đơn điện tử

 

Thủ tục ban đầu

-Khai và nộp lệ phí môn bài

-Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

-Thông báo áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

-Thông báo chuyển đổi ký khai thuế GTGT từ quý sang tháng (nếu có nhu cầu)

Những điều cần biết về thuế khi thành lập công ty

-Các thủ tục ban đầu về thuế khi doanh nghiệp mới thành lập cần phải thực hiện (khai, nộp lệ phí môn bài, thông báo phương pháp tính thuế GTGT (nộp tờ khai của kỳ đầu tiên), thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn, đăng ký MST cho cá nhân người lao động, các thủ tục cần thiết để giao dịch điện tử với cơ quan thuế, thông báo pp trích khấu hao tài sản cố định,..)

-Các thông tin cần biết để nộp thuế (tài khoản và tiểu mục nộp thuế)

 

Hướng dẫn về chế độ sử dụng

hóa đơn chứng từ

Phương pháp tính thuế GTGT

1.Doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 2 phương pháp tính thuế GTGT:

+PP trực tiếp trên GTGT: khi bán hàng sử dụng hóa đơn bán hàng

+PP tính thuế theo PP khấu trừ: khi bán hàng sử dụng hóa đơn GTGT

Đăng ký sử dụng hóa đơn

+Hóa đơn điện tử (Điều 8 TT39/2014/TT-BTC; khoản 3 điều 3 TT26/2015/TT-BTC; TT32/2011/TT-BTC; nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

Thông báo phát hành hóa đơn

Trước khi sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp cần phải thông báo phát hành hóa đơn (trừ hóa đơn mua của cơ quan thuế). Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế bao gồm:

+Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC TT39/2014/TT-BTC hoặc thông báo phát hành hóa đơn điện tử tạo phụ lục 2 TT32/2011/TT-BTC.

+Hóa đơn mẫu

+Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo TT32/2011/TT-BT

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

-Doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

Mẫu báo cáo: BC26/AC

Về kê khai, nộp thuế

-Thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK(tải trên trang web www.gdt.gov.vn) và gửi tờ khai trên trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn

 

Lệ phí môn bài

-Tờ khai (theo mẫu ban hành tại phụ lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP)

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

-Tờ khai 01/GTGT: đối với phương pháp khấu trừ

-Tờ khai 04/GTGT: đối với phương pháp trực tiếp.

-Nguyên tắc kê khai:

Trường hợp công ty mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc kê khai thuế GTGT được thực hiện theo quý, sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng)  để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

-Mẫu 05/KK-TNCN: tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015) (chỉ nộp khi có phát sinh khấu trừ thuế TNCN)

-Mẫu 05/QT-TNCN: tờ khai quyết toán của tổ chức (TT92/2015)

Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

-DN thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý theo quy định nhưng không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý (quy định tại Điều 7 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)

-Nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm

Lưu ý:

TH1: Tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

TH2: Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà doanh nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

 

5 # CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP CỦA LHD LAW FIRM

- CHO THUÊ VĂN PHÒNG ẢO

- THÀNH LẬP CÔNG TY 

- DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

- KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI

- TƯ VẤN PHÁP LUẬT

- ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

☝ VÀI NÉT VỀ CÔNG TY LUẬT LHD (LHD LAW FIRM)

LHD Law Firm được đánh giá top 10 công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam về Tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được xếp hạng tại Legal500 và Hg.org, với 10 năm kinh nghiệm và hệ thống văn phòng làm việc tại Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu…vv LHD Law Firm cam kết làm hài lòng nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI - LUATHONGDUC.COM

TOYOTA; WACOAL, DELOITE; DLH; SHISEIDO; FOS; DLT; YAMAZEN; SANKOUGIKEN; DIEMSANG; IFO; ALTECH; TRIUMPH; SOMETHING HOLDING, HSE, D3 AQUA, SUZUKA, TNS GLOBAL, FLEXLINK, RUNSVEN, RHODES, ADJ, AOA, BERNOFARM, INNOBAY, TELESCOPE, LEEKANG, NAMAZIE, SDGI, KI …VV
 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng