DỊCH THUẬT TÀI LIỆU PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP - DỊCH VỤ DỊCH THUẬT

  • 10/11/2022
dịch vụ dịch tài liệu, dịch thuật tài liệu pháp lý

Văn phòng Luật Hồng Đức chuyên về lĩnh vực thông biên dịch, chuyển đổi ngôn ngữ văn bản, tài liệu kinh tế, luật, các dự án đấu thầu, tài liệu thuyết trình dự án v.v… Chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của các văn bản trong việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học.

Trên tinh thần trách nhiệm, chúng tôi luôn thể hiện tính chính xác, thuật ngữ chuyên ngành và cấu trúc văn phong đặc thù phù hợp của từng loại ngôn ngữ. Phương hướng phát triển hệ thống dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng thương hiệu, lấy chất lượng bài dịch, cung cách phục vụ, bảo mật tài liệu khách hàng, hiệu đính biên tập chuyên nghiệp là nền tảng của sự phát triển doanh nghiệp, từng bước mở rộng thị phần.

 

Văn phòng Luật Hồng Đức chuyên về lĩnh vực thông biên dịch, chuyển đổi ngôn ngữ văn bản, tài liệu kinh tế, luật, các dự án đấu thầu, tài liệu thuyết trình dự án v.v… Chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của các văn bản trong việc kinh doanh, nghiên cứu khoa học.

Trên tinh thần trách nhiệm, chúng tôi luôn thể hiện tính chính xác, thuật ngữ chuyên ngành và cấu trúc văn phong đặc thù phù hợp của từng loại ngôn ngữ. Phương hướng phát triển hệ thống dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng thương hiệu, lấy chất lượng bài dịch, cung cách phục vụ, bảo mật tài liệu khách hàng, hiệu đính biên tập chuyên nghiệp là nền tảng của sự phát triển doanh nghiệp, từng bước mở rộng thị phần.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng