Bộ Giao Thông Vận Tải: Đến Hết Tháng 12/2021 Phải Giải Ngân Tối Thiểu 90% Vốn Đầu Tư Công

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Bộ GTVT yêu cầu đến hết tháng 12/2021 phải giải ngân tối thiểu 90% vốn đầu tư công (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

– Đảm bảo kế hoạch giải ngân tổng thể các dự án của Bộ Giao thông vận tải năm 2021:

+ Đến hết tháng 12 năm 2021 đạt ít nhất 90% kế hoạch và đến ngày 31 tháng 01 năm 2022 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch.

+ Các dự án có nguồn vốn dài hạn kế hoạch năm 2020 phải giải ngân hết trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.

– Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán và thủ tục quyết toán các dự án.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu.

– Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường để phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.

Xem chi tiết tại Chỉ thị 06 / CT-BGTVT ngày 14/6/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng