english
english

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

  • 16/08/2018

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. LHD cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả như sau:

I/ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 

1. Tư vấn xác định khả năng Bản Quyền chuẩn bị đăng ký có thể tương tự hay trùng lặp với bản quyền đã nộp đơn tới Cục Bản Quyền Tác Giả hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận tại Việt Nam hay chưa.

2. Quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả.

3. Khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký , quyền tác giả ,quyền liên quan.

5. Phạm vi bảo hộ của quyền tác giả, quyền liên quan.

II/ CHUẨN BỊ HỒ SƠ

1. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả.

·         03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký,  tác phẩm đã được công bố hay chưa,  thời gian công bố.

·         02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.  

·         Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

·         Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu).

·         Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai - 1 bản (theo mẫu).

 

2. Trường hợp người đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

·         03 bản mẫu tác phẩm gốc.

·         01 Giấy uỷ quyền của tổ chức công ty (theo mẫu).

·         01 Bản sao công chứng chứng minh nhân dân (hoặc Chứng minh thư gốc nộp kèm để đối chiếu khi không có công chứng bản sao) của tác giả/các tác giả tác phẩm có xác nhận sao y bản chính.

·         Giấy chuyển nhượng quyền sở hữu tác phẩm của tác giả/các tác giả cho chủ sở hữu tác phẩm (tổ chức, công ty) (1 bản).

·         Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có công chứng.

·         Giấy cam đoan của tác giả/các tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai (theo mẫu).

III/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đại diện trên Cục bản quyền tiến hành thủ tục bảo hộ bản quyền.

2. Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục bản quyền tác giả.

3. Nhận kết quả là văn bằng bảo hộ quyền tác giả.

4. Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (Nếu có).

5. Công chứng giấy tờ cho bạn để tiến hành thủ tục tiếp theo.

6. Đại diện nhận văn bằng bảo hộ.

IV/ THỜI GIAN HIỆU LỰC

Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Bản Quyền là 65 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng