english
english

Thông tư mới về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở

Thông tư mới về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở

          Theo thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/10/2015 nêu rõ:

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với những cá nhân, tổ chức, những hộ gia đình có các nhà ở cá nhân trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam đều thuộc đối tượng áp dụng của thông tư này.

2. Nguyên tắc trong việc quản lý chất lượng

- Những việc khảo sát, thiết kế thi công phải theo quy định tại Khoản 3 Điều 79 Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Những cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng theo công tác quản lý chất lượng đã được ký kết trong hợp đồng.

3. Khảo sát xây dựng nhà ở

- Nếu với thiết kế từ 7 tầng trở lên thì phải nhờ đến những đơn vị khảo sát có năng lực để thực hiện điều này.

- Trong trường hợp dưới 7 tầng, chủ nhà có thể tự thực hiện hoặc nhờ đến bất cứ đơn vị nào tiến hành khảo sát cho mình.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Luật Doanh ghiệp mới và những điểm nổi bậc

Luật đấu thầu và luật xây dựng cần thống nhất những quy định nào

4. Thiết kế xây dựng nhà ở

- Đối với những trường hợp nhà trên 7 tầng thì phải nhờ đến những đơn vị có năng lực thực hiện và phải được thẩm định theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

- Đối với những nhà dưới 7 tầng thì phải nhờ đến những đơn vị có năng lực thực hiện.

- Trường hợp nhà cao dưới 12m hoặc dưới 3 tầng hay có diện tích nhỏ hơn

5. Thi công xây dựng nhà ở

Việc thi công nhà ở cũng được quy định tương tự như đối với thiết kế nhà ở.

6. Bảo trì nhà ở

- Người chủ sở hữu, người sử dụng hay người quản lý phải có nghĩa vụ bảo trì nhà ở theo quy định và định kỳ kiểm tra để có thể phát hiên ra những hư hỏng để có thể khắc phục kịp thời, tránh làm ảnh hưởng đến các nhà và công trình bên cạnh.

- Nếu có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn thì có thể bào với các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương và nhanh chóng di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

7. Giải quyết tranh chấp và thủ tục cùng những xử lý vi phạm kèm theo

- Trước khi thi công công trình, chủ nhà phải liên hệ với người quản lý hoặc chủ nhà của các dự án, nhà ở lân cận để có thể ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ tranh chấp (nếu có) về sau.

- Trong trường hợp khi xây dựng nếu có những sự cố như lún, sập.. thì phải tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết với chủ nhà bên cạnh, nếu hai bên không thể thống nhất được với nhau thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

8. Trách nhiệm trong việc quản lý nhà ở của UBND cấp tỉnh

Hướng dẫn, triển khai các quy phạm thực hiện trên địa bàn, nếu có sai phạm phải tiến hành xử lý ngay lập túc.

9. Hiệu lực thi hành của thông tư này

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 thay thế thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

+6889+

Happy Client

+16889+

Projects Done

+39+

Employees

3+

Office Locations