Quyết Định 33/2020/Qđ-Ttg

  • 15/08/2022

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Số: 33/2020/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

 
 
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng