Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

  • 12/03/2020
Được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh ...

Được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh là một trong những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/26/Mau-Giay-de-nghi-thanh-toan-truc-tiep-chi-phi-kham-chua-benh-BHYT_2606163601.doc

Các trường hợp được thanh toán trực tiếp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 và Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT, có 05 trường hợp người bệnh có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh:

- Khám, chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT;

- Khám, chữa bệnh không đúng thủ tục khám, chữa bệnh BHYT;

- Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng từ ngày 01/7/2019) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền lớn hơn đó;

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin;

- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Thủ tục thanh toán trực tiếp

Để được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT, theo Điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu): Thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh;

- Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

Ngoài ra, để hồ sơ được rõ ràng hơn, có thể bổ sung thêm Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT và giấy ủy quyền hoặc giấy xác nhận trong trường hợp người bệnh không trực tiếp làm thanh toán.

Sau khi có đầy đủ các giấy tờ, người bệnh hoặc người nhà của bệnh nhân trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

Trong vòng 40 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ, người bệnh sẽ nhận được tiền.

Mức thanh toán trực tiếp

Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết mức thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Và từ ngày 01/7/2019, số tiền mà người bệnh được thanh toán sẽ cao hơn so với trước đây. Cụ thể nếu khám, chữa bệnh tại:

- Cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

+ Ngoại trú: Tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng

+ Nội trú: Tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng

- Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa 1,0 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng

- Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 2,5 = 3,725 triệu đồng

- Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu mà không thực hiện đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân):

+ Ngoại trú: Tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng

+ Nội trú: Tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở = 1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng

Xem thêm: Từ 01/7/2019, người tham gia BHYT được hưởng thêm quyền lợi

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

************

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội .................................................

Họ và tên người đề nghị: ………………......…….................................……

Số Chứng minh nhân dân: ……………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………….. Nơi cấp: …………………………..

Quan hệ với người bệnh:……….............................................................…

Họ và tên người bệnh:....................................................... Nam/Nữ:.........

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Địa chỉ:........................................................................................................

Số thẻ bảo hiểm y tế: ………………………………………………………….

Giá trị sử dụng: Từ ngày ……/……/……

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:.....................................................

Khám chữa bệnh:       …… Nội trú                            …… Ngoại trú

Tại cơ sở khám chữa bệnh: ......................................................................

Chẩn đoán:.................................................................................................

Đề nghị được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Số tiền đề nghị thanh toán:...........................đồng.

Bằng chữ:...................................................................................................

Lý do chưa được hưởng quyền lợi tại cơ sở khám chữa bệnh:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Chứng từ kèm theo:

1..................................................................................................................

2..................................................................................................................

3..................................................................................................................

4..................................................................................................................

5..................................................................................................................

 

………, ngày … tháng … năm …

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT cùng các quyền lợi của người tham gia BHYT do LuatVitenam tổng hợp.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/26/Mau-Giay-de-nghi-thanh-toan-truc-tiep-chi-phi-kham-chua-benh-BHYT_2606163601.doc

>> Bảo hiểm y tế 2019: Hướng dẫn mua và các quyền lợi

Thùy Linh

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng