GIAO DỊCH NGÂN HÀNG KHÔNG PHẢI KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI THÂN

  • 08/08/2022

Ngày 11/11/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền; trong đó có những điều chỉnh quan trọng về việc đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao.

Cụ thể, từ ngày 26/12/2014, khi đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao là cá nhân, tổ chức tài chính phải thu thập các thông tin về mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 03 tháng gần nhất của khách hàng; tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của cơ quan, tổ chức hoặc chủ cơ sở nơi khách hàng làm việc hoặc có thu nhập chính; không còn phải tìm hiểu thu nhập trung bình của khách hàng trong vòng 06 tháng và họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng như trước đây. Đồng thời, tổ chức tài chính phải có trách nhiệm cập nhật thông tin của khách hàng định kỳ ít nhất 01 năm/lần (trước đây là

 

06 tháng/lần).

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư này là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo đó, tổ chức tài chính phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Riêng các giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính mà người khởi tạo và người thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính, tổ chức tài chính không phải báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2014.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng