english
english

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

 • 16/08/2018
Hướng dẫn thủ tục : Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
 • Trình tự thực hiện:
  • Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn Tổ chức hoặc người đại diện bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
  • Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm tra trình UBND tỉnh ký quyết định Chứng nhận đầu tư.
  • Bước 3. Đến ngày hẹn, Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
 • Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 • Thành phần, số lượng hồ sơ
  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  • Văn bản đề nghị chia doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài chia doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bị chia; tóm tắt thông tin về nội dung chia doanh nghiệp; đề xuất (Bản chính);
  • Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc chia doanh nghiệp (Bản chính);
  • Quyết định chia doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị chia; thủ tục và điều kiện chia doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia; thời hạn thực hiện việc chia; trách nhiệm của các bên (Bản chính);
  • Bản sao Điều lệ của doanh nghiệp bị chia;
  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
   • Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép chia (nếu có sự thay đổi) (Bản chính).
   • Danh sách cổ đông góp vốn (Cty CP) hoặc Danh sách thành viên góp vốn (Cty TNHH) (Bản chính).
  b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).
 • Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và Tổ chức.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
 • Lệ phí:
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước: 200.000 đồng/1 lần cấp.
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: 100.000 đồng/1 lần cấp.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp). Phụ lục I-6.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
  • Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
  • Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  • Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;
  • Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ;
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng