english
english

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

  • 16/08/2018

Lĩnh vực thống kê
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cục thuế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cục thuế
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu
Các bước
Cơ sở kinh doanh là tổ chức sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến cơ quan thuế để mua hoá đơn
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
- Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 01
- Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh
- Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)
- Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 01
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không

 
Thủ tục 114: Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Lĩnh vực thống kê
Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Chi cục thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Chi cục thuế
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục thuế nhận được bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Sổ mua hoá đơn và hoá đơn mua lần đầu
Các bước
Cơ sở kinh doanh là tổ chức sau khi đăng ký thuế, nếu có nhu cầu thì đến cơ quan thuế để mua hoá đơn
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
- Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 01
- Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của cơ sở kinh doanh
- Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử dụng)
- Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh doanh
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin mua hoá đơn - mẫu số 01
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Không

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng