Mẫu Giấy Giới Thiệu Thông Dụng Nhất Áp Dụng Cho Mọi Trường Hợp

  • 12/03/2020
Mẫu Giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử người khác đi giải quyết công việc. Mặc dù mỗi đơn vị sẽ có 1 mẫu Giấy giới thiệu riêng nhưng mẫu Giấy giới thiệu mà LuaVietnam trình bày dưới đây là mẫu thông dụng và thường được sử dụng nhất.

 

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

(1)........................................................................ trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):.........................................................................................(2)

Chức vụ:.........................................................................................(3)

Được cử đến: .................................................................................(4)

Về việc:............................................................................................... 

...........................................................................................................(5)

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày........................................./.(6)

Nơi nhận

Như trên

Lưu: VT

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

 

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng (Ảnh minh họa)


Hướng dẫn viết Giấy giới thiệu

(1) Phần này điền tên cơ quan, tổ chức ban hành Giấy giới thiệu

(2) Họ và tên của người được giới thiệu đi giải quyết công việc

(3) Chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu đi giải quyết công việc

(4) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc

(5) Nội dung giới thiệu công tác. Chẳng hạn: Về việc xin hỗ trợ kinh phí liên hoan 1/6 cho các cháu; về việc rút tiền ngân hàng, về việc lấy sổ phụ ở ngân hàng…

(6) Ngày Giấy giới thiệu có giá trị cuối cùng.
 

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

- Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng

- Giấy giới thiệu chuyển trường

- Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

- Giấy giới thiệu người vào Đảng

- Giấy giới thiệu công tác.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp

 

Mẫu Giấy giới thiệu đi rút tiền ngân hàng

 

Tên cơ quan, tổ chức (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…./…

….ngày ..... tháng ..... năm 20...

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Giới thiệu ông, bà: Nguyễn Văn A

Chức vụ: Kế toán

Được cử đến: Ngân hàng Thương mại Cổ phần kỹ thương Việt Nam

Về việc: Rút tiền mặt

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà Nguyễn Văn A hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày..................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

                                                                                       

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………….......….

Hiệu trưởng Trường …………….......................................................…...................……..

Em:..........................................................………………………….………………………......

Ngày sinh:.............................................…………………………………………………….…...

Nơi sinh:.................................................………………………………………………….........

Là học sinh lớp …….....………................…............ năm học ………........………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..…….................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………........................…………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                                                                                                                                                                                                      ............, ngày .......tháng .......năm 20...

                                                                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

Giấy giới thiệu đi đăng ký xe

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Công an quận ....................................................

ĐẠI HỌC..............................................

Trân trọng giới thiệu

Anh (chị) .............................................................................................

Ngày sinh:……......……./…...........……../…........…….Giới tính: Nam/Nữ

CMND số:............................... ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp:................................

Hiện là sinh viên năm lớp .......... Khoa: ...................................

Khóa học..............................hệ đào tạo .............................................

Đến liên hệ: tại Công an Quận .....................để làm thủ tục đăng ký xe..........

Rất mong sự giúp đỡ của: Qúy Công an Quận ...................để sinh viên:.......................hoàn thành nhiệm vụ.

                                                      ................., ngày ....... tháng ......... năm ..................

                                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng