Tư vấn chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp

  • 07/07/2020

Tư vấn chuyển nhượng dự án gồm những dịch vụ gì?

  • Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của công ty, dự án thuộc đối tượng mua bán, chuyển nhượng.
  • Tư vấn và cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần.
  • Tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra tuân thủ pháp luật, chế độ báo cáo và công bố thông tin từ các hoạt động mua bán dự án.
  • Tư vấn hợp đồng, soạn thảo, tham gia đàm phán các giao dịch về mua bán công ty, chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án.
  •  Soạn thảo và cập nhật tài liệu về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn, cổ phần.
  • Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghip.

Nếu quý vị có nhu cầu biết thêm thông tin hỗ trợ về dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với Luật sư tư vấn của chúng tôi theo thông tin dưới đây.

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng