Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn viết

  • 12/03/2020
Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ...
Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho công ty để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Để công ty quyết toán theo đúng quy định, cá nhân cần chuẩn bị mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

 

Tên tôi là: (1)………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: (2)……………………………………………………..…….

☐ Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................................................................................................................. ; (3)

 ☐  Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn; (4)

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ............................................................................ (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 


 

 

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 

1 - Ghi chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

2 - Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân.

Những ai không nhớ mã số thuế có thể tra cứu tại:

- Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân

- Hoặc https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

3 - Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.

4 - Năm 2019 nếu có chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Trên thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền và phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế. Người lao đông có nhiệm vụ ghi rõ họ tên, tra cứu và điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô vuông.
 

Về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế
 

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm,

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp 3: Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp….

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập…

- Ngoài ra, những cá nhân không có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có thu nhập chịu thuế nếu không tự mình quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức hợp đồng dân sự theo mẫu hợp đồng sau đây: Mẫu hợp đồng ủy quyền. 

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn cách ghi và lưu ý những trường hợp được ủy quyền. Ngoài ra, để biết những thông tin về thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc hãy xem tại đây.


 

Xem thêm:

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Khắc Niệm

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng